Μαΐου 11, 2006

Μια σκηνή στο Οβάλ Γραφείο

Ο θεατρικός συγγραφέας Jim Sherman έγραψε το παρακάτω κείμενο όταν ο Hu Jintao έγινε Γραμματέας του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Πάει να πει, μερικά χρόνια παλιό – αλλά φανταστικό. Τα πρόσωπα ο Μπους και η Κοντολίζα.


HU'S ON FIRST

By James Sherman
(We take you now to the Oval Office.)


George: Condi! Nice to see you. What's happening?

Condi: Sir, I have the report here about the new leader of China.

George: Great. Lay it on me.

Condi: Hu is the new leader of China.

George: That's what I want to know.

Condi: That's what I'm telling you.

George: That's what I'm asking you. Who is the new leader of China?

Condi: Yes.

George: I mean the fellow's name.

Condi: Hu.

George: The guy in China.

Condi: Hu.

George: The new leader of China.

Condi: Hu.

George: The Chinaman!

Condi: Hu is leading China.

Condi: I'm telling you Hu is leading China.

George: Well, I'm asking you. Who is leading China?

Condi: That's the man's name.

George: That's who's name?

Condi: Yes.

George: Will you or will you not tell me the name of the new leader of China?

Condi: Yes, sir.

George: Yassir? Yassir Arafat is in China? I thought he was in the Middle East.

Condi: That's correct.

George: Then who is in China?

Condi: Yes, sir.

George: Yassir is in China?

Condi: No, sir.

George: Then who is?

Condi: Yes, sir.

George: Yassir?

Condi: No, sir.

George: Look, Condi. I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.

Condi: Kofi?

George: No, thanks.

Condi: You want Kofi?

George: No.

Condi: You don't want Kofi.

George: No. But now that you mention it, I could use a glass of milk. And then get me the U.N.

Condi: Yes, sir.

George: Not Yassir! The guy at the U.N.

Condi: Kofi?

George: Milk! Will you please make the call?

Condi: And call who?

George: Who is the guy at the U.N?

Condi: Hu is the guy in China.

George: Will you stay out of China?!

Condi: Yes, sir.

George: A of the Middle East! Just get me the guy at the UN

Condi: Kofi.

George: All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.

(Condi picks up the phone.)

Condi: Rice, here.

George: Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East?

3 σχόλια:

Xilaren είπε...

hahahaahh! just perfect!

artfarted είπε...

Το αστειάκι αυτό μου ήρθε με e-mail πριν από 2+ χρόνια χωρίς όμως το όνομα του συγγραφέα. Σήμερα λοιπόν έμαθα ποιός το έγραψε.

Swell ;-]

paragrafos είπε...

Αχτύπητο!!!


Με αγάπη

Παράγραφος